Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës arëtar
arëtar:

arëtár,-i m. sh. -ë(t) bujk.

Të ngjashme:
artar:

artár,-i m. sh. -ë(t) argjendar.

anëtar:

anëtár,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i një partie, i një shoqate, i një komisioni etj.: anëtar i këshillit bashkiak.

arkëtar:

arkëtár,-i m. sh. -ë(t) punonjës i arkës në një bankë, në një sipërmarrje etj.

armëtar:

armëtár,-i m. sh. -ë(t) 1. usht. ai që kujdeset për armët. 2. edhe si mb., vjet. armëpunues; armëndreqës.

orëtar:

orëtár,-i m. sh. -ë(t) orëndreqës.