Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aq
aq:

aq pacak. shumë (me emra sendesh larg nesh në hapësirë e në kohë): aq male e fusha; pas aq e aq përpjekjesh; me aq kujdes.

aq:

aq ndajf. 1. në atë masë, sasi a shkallë sa e dimë ose sa është thënë; / më shumë nga ç’mendonim, shumë: edhe një herë aq; aq mirë sa…; jo dhe aq; / pak, jo shumë, sa nuk na kënaq: aq di (mendon, ia pret); aq fuqi ka; aq qe vetëm kjo pritej. 2. përdoret me shkallën krahasore të mbiemrave e të ndajfoljeve me kuptim përforcues: aq më mirë (më keq).

aq:

aq pj. përmbyll fjalinë, me kuptimin “s’bëj dot më shumë; s’ka ç’kërkohet më shumë”: ia thashë të gjitha dhe aq.

Të ngjashme:
ag:

ag,-u m. 1. dritë e zbehtë para se të dalë dielli, fillimi i agimit, zbardhëllima e mëngjesit: agu i parë; shkrepi agu; / gjysmerrësirë, mjegulli: duket si nëpër ag. 2. fig. poet. fillimi i diçkaje, agim: në ag të lirisë. * si agun e syrit si dritën e syrit; i kanë vënë ag sytë nuk i sheh qartë e nuk i kupton gjërat; i janë veshur sytë.

ah:

ah,-uI m. sh. -e(t) bot. dru i lartë i pyjeve malore, me lëvore të lëmuar e me lëndë të fortë: dërrasë ahu; zona e ahut.

ah:

ah,-uII m. sh. -e(t) britmë me shpirt që nxjerrim kur shprehim dhembje, hidhërim, habi, gëzim etj.; mallkim, nëmë: në ah të vdekjes në grahmën e fundit; e la në ahe e la në mjerimmadh a në vuajtje; e zuri ahu i nënës.