Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aprovues
aprovues:

aprovúes,-e mb., edhe si em., libr. miratues: shenjë aprovuese.

Të ngjashme:
provues:

provúes,-e mb. 1. që shërben si provë: dokument provues; ka vlerë provuese. 2. që merr dikë në provim: komisioni provues.

aprovuar:

aprovúar (i, e) mb. i miratuar.