Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës apoteoze
apoteozë:

apoteóz/ë,-a f. sh. -a(t) libr. lavdërim në mënyrë madhështore i një njeriu, i një ngjarjeje etj.