Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës apostull
apostull:

apóstu/ll,-lli m. sh. -j(t) 1. fet. secili nga dymbëdhjetë nxënësit e Krishtit. 2. fig. libr. mbrojtës dhe përhapës i zjarrtë i një ideje, i një doktrine etj.: apostull i lirisë (i qytetërimit).