Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës apostrofoj
apostrofoj:

apostrof/ój kal., -óva, -úar let. i drejtohem me një apostrofë. / pës. apostrofóhet v. III.

Të ngjashme:
apostrofim:

apostrofím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

apostrofë:

apostróf/ë,-a f. sh. -a(t) let. figurë letrare kur i drejtohemi me thirrje një njeriu a një sendi të personifikuar.

apostrof:

apostróf,-i m. sh. -a(t) gjuh. shenjë si presje, që vihet në vend të një zanoreje a të një rrokjeje, pas pjesëzës mohuese s ose pas përemrit ç ( p.sh. fjal’ e bukur; do t’ia dërgoj; s’di ç’të them).