Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës apologji
apologji:

apologjí,-a f. sh. -(të) libr. mbrojtja e dikujt a e diçkaje duke e lavdëruar shumë.

Të ngjashme:
analogji:

analogjí,-a f. sh. -(të) 1. libr. ngjashmëri: analogji gjuhësore. 2. logj. mënyrë arsyetimi që, nga ngjashmëria e sendeve a e dukurive në disa tipare, pranohet ngjashmëria e tyre edhe në tiparet e tjera: për analogji…

antologji:

antologjí,-a f. sh. -(të) përmbledhje pjesësh të zgjedhura letrare, muzikore etj.: antologji e letërsisë shqiptare.

apologjet:

apologjét,-i m. sh. -e(t) libr. ai që i bën apologji dikujt a diçkaje.

biologji:

biologjí,-a f. 1. shkenca për ligjet e dukuritë e përbashkëta të jetës së qenieve të gjalla: fakulteti i biologjisë; mësuesi i biologjisë. 2. veçoritë e ndërtimit e të zhvillimit të një qenieje të gjallë: biologjia e bretkosës.

ekologji:

ekologjí,-a f. mjedisi ku jetojnë qeniet e gjalla; degë e biologjisë që studion marrëdhëniet e ndërsjella të bimëve dhe të kafshëve me mjedisin: ekologjia e ujit.