Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës apolitizem
apolitizëm:

apolitíz/ëm,-mi m. shmangie nga politika, qëndrim jashtë politikës, jopolitizëm.

Të ngjashme:
politizim:

politizím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

politeizëm:

politeíz/ëm,-mi m. besimi në qenien e shumë perëndive; kund. monoteizëm.