Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës apolitizëm
apolitizëm:

apolitíz/ëm,-mi m. shmangie nga politika, qëndrim jashtë politikës, jopolitizëm.

Të ngjashme:
politizim:

politizím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

politeizëm:

politeíz/ëm,-mi m. besimi në qenien e shumë perëndive; kund. monoteizëm.