Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës apogje
apogje:

apogjé,-u m. 1. astr. pika më e largët nga Toka në orbitën e Hënës ose të një sateliti tjetër; kund. perigje. 2. fig. libr. shkalla më e lartë, lulëzimi më i madh, kulmi: apogjeu i zhvillimit.

Të ngjashme:
alogjen:

alogjén,-i m. sh. -ë(t) banor i një popullsie tjetër; ardhës i huaj.

alogjen:

alogjén,-e mb. që është i një popullsie tjetër, i huaj: banorë alogjenë.

taposje:

tapósj/e,-a f. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.

rogje:

rogjé,-ja f. sh. -(të) enë e vogël balte, me grykë të ngushtë e me bark; shishe e vogël me bark të rrumbullakët: rogje për vaj (për verë).

çdogjë:

çdogjë ndajf. gjithçka; çmos.