Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës apeloj
apeloj:

apel/ój kal., -óva, -úar 1. drejt. i drejtohem një gjykate më të lartë për të rishikuar një vendim gjyqësor. 2. libr. u bëj thirrje të tjerëve për ndihmë a përkrahje, bëj apel. / pës. apel.het v. III.

Të ngjashme:
çapëloj:

çapël/ój kal., -óva, -úar 1. e shqyej duke e tërhequr fort nga të dyja anët; hap fort: e çapëloi degën (mishin); e çapëloi gojën. 2. kapërcej me vrull: e çapëloi hendekun.

aderoj:

ader/ój jokal., -óva, -úar libr. bashkohem me një lëvizje politike, bëhem anëtar i një partie etj.

anuloj:

anul/ój kal., -óva, -úar shfuqizoj një ligj, një vendim etj.; e tërheq a e ndaloj: anuluan mbledhjen (votimin). / pës. anulóhet v. III.

kaploj:

kapl/ój kal., -óva, -úar 1. e pushtoj dhe e mbuloj me krahë; e shtrij, e vë poshtë; e pllakos: klloçka kaploi zogjtë. 2. v. III (zakon. me trajtë të shkurtër përemërore), edhe fig., më zë a më pllakos diçka; më pushton një ndjenjë e nuk më hiqet: më kaploi gjumi; / jokal. shfaqet e përhapet menjëherë; vërshon.

kreloj:

krel/ój kal., -óva, -úar bëj kaçurrela (flokët), dredh (flokët).