Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës apel
apel:

apél,-i m. sh. -e(t) 1. thirrja e emrave të nxënësve, të ushtarëve etj. për të parë kush mungon. 2. drejt. ankim kundër një vendimi gjyqësor, drejtuar një gjykate më të lartë, për ta rishikuar vendimin. 3. libr. thirrje që u bëhet të tjerëve për t’u kërkuar ndihmë a përkrahje.

Të ngjashme:
adet:

adét,-i m. sh. -e(t) bised. zakon: bëj adetet.

ajet:

ajét,-i m. sh. -e(t) fet. varg i kuranit.

alem:

além,-i m. rruzulli i Tokës, bota; njerëzia: alemi e polemi gjithë njerëzia.

alet:

alét,-i m. sh. -e(t) bised. vegël.

amper:

ampér,-i m. sh. -ë(t) fiz. njësi matëse e fuqisë së rrymës elektrike (shkurt. A).