Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aparat
aparat:

aparát,-i m. sh. -e(t) 1. mjet a pajisje prej pjesësh të imëta e të përpikëta, që përdoret në laboratorë, në mjekësi, në radioteknikë etj.: aparat radioje; aparat oksigjeni; aparat fotografik. 2. fiziol. tërësia organesh, që së bashku kryejnë një funksion të caktuar në organizëm: aparati i tretjes (i frymëmarrjes). 3. tërësi institucionesh, degësh a nëpunësish në organizimin shtetëror e politik të një vendi: aparati administrativ.

Të ngjashme:
oparak:

oparák,-u m. sh. -ë(t) banor vendës i Oparit (Korçë) ose ai që e ka prejardhjen nga Opari.

pagrat:

pagrát (i, e) mb. i pagratshëm.

oparak:

oparák,-e mb. që lidhet me oparakët a me Oparin, i oparakëve a i Oparit: këngë (valle) oparake.

karat:

karát,-i m. -ë(t) njësi peshe për gurët e çmuar, e barabartë me 0,2 gram; një e njëzetekatërta pjesë e arit të pastër në një send të artë: ar dymbëdhjetë karatësh; njeri njëzet e katër karatësh (fig.) njeri i pastër dhe i ndershëm.

pafat:

pafát (i, e) mb. që nuk i ndih fati; që nuk përfundon mirë: njeri i pafat; dashuri e pafat; marrëveshje e pafat.