Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anurine
anurinë:

anurín/ë,-a f. sh. -a(t) anë are, anie.

Sinonime / Të përafërta:
anie
Të ngjashme:
angjinë:

angjín/ë,-a f. sh. -a(t) mjek. pezmatim i cipës së grykës dhe i bajameve.

anilinë:

anilín/ë,-a f. kim. lëng i helmët e me erë të keqe, që nxirret nga katrani i qymyrgurit dhe përdoret për të përgatitur bojëra, barna etj.

arturinë:

arturín/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) sende e stoli prej ari.

endurinë:

endurín/ë,-a f. sh. -a(t) diçka e endur (pëlhurë etj.); veglore.

halurinë:

halurín/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) 1. halë; grumbull halash. 2. bised. dru halor; diçka me hala.