Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antroponimi
antroponimi:

antroponimí,-a f. gjuh. tërësia e antroponimeve; shkenca për antroponimet.

antroponim:

antroponím,-i m. sh. -e(t) gjuh. emër i përveçëm i njeriut.

Të ngjashme:
antroponimik:

antroponimí,-k, -ke mb. që lidhet me antroponimet, i antroponimeve: studime antroponimike.