Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës antroponim
antroponim:

antroponím,-i m. sh. -e(t) gjuh. emër i përveçëm i njeriut.

Të ngjashme:
antroponimi:

antroponimí,-a f. gjuh. tërësia e antroponimeve; shkenca për antroponimet.

antroponimik:

antroponimí,-k, -ke mb. që lidhet me antroponimet, i antroponimeve: studime antroponimike.

antropoid:

antropoíd,-e mb. zool. që i ngjan njeriut: majmun antropoid.