Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antropomorfizëm
antropomorfizëm:

antropomorfíz/ëm,-mi m. spec. ngjashmëria me njeriun.