Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës antropomorfizëm
antropomorfizëm:

antropomorfíz/ëm,-mi m. spec. ngjashmëria me njeriun.