Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antropologji
antropologji:

antropologjí,-a f. shkenca për veçoritë biologjike të njeriut si qenie e natyrës.

Të ngjashme:
antropologjik:

antropologjí,-k, -ke mb. që lidhet me antropologjinë, i antropologjisë: veçori (studime) antropologjike.

antropolog:

antropológ,-u m. sh. -ë(t) studiues në antropologji.