Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës antropolog
antropolog:

antropológ,-u m. sh. -ë(t) studiues në antropologji.

Të ngjashme:
antropofag:

antropofág,-u m. sh. -ë(t) libr. njeringrënës.

antropologji:

antropologjí,-a f. shkenca për veçoritë biologjike të njeriut si qenie e natyrës.