Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës antrakt
antrakt:

antrákt,-i m. sh. -e(t) teatr. ndërakt.

Sinonime / Të përafërta:
ndërakt
Të ngjashme:
abstrakt:

abstrákt,-e mb. 1. edhe si em. f., që del me anë të abstrakt.mit, jo konkret; tepër teorik e i vështirë për t’u kuptuar; kund. konkret: koncept abstrakt; nga konkretja tek abstrakt.a; / gjuh. që shënon diçka, e cila mund të perceptohet mendërisht, jo me shqisa; kund. konkret: kuptim abstrakt. 2. mat. që nuk shoqërohet me emrin e njësisë së matjes a të sendeve të numëruara: numër abstrakt.

antracit:

antracít,-i m. min. qymyr i llojit më të mirë.

trakt:

trakt,-i m. sh. -e(t) fletë a broshurë që përmban thirrje, parrulla ose çështje politike të ditës dhe që shpërndahet zakonisht fshehurazi.