Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antologji
antologji:

antologjí,-a f. sh. -(të) përmbledhje pjesësh të zgjedhura letrare, muzikore etj.: antologji e letërsisë shqiptare.

Të ngjashme:
astrologji:

astrologjí,-a f. dituri që përpiqet të parashikojë ngjarjet e fatin e njerëzve sipas vendosjes së trupave qiellorë.

etnologji:

etnologjí,-a f. shkenca që studion racat njerëzore, prejardhjen e një populli, lëvizjet e popullsive etj.

mitologji:

mitologjí,-a f. doktrinë që shpjegon a që përligj qenien e miteve; tërësia e miteve: mitologjia ilire (greke, romake).

onkologji:

onkologjí,-a f. mjek. degë e mjekësisë për tumoret dhe mjekimin e tyre.

patologji:

patologjí,-a f. mjek. degë e mjekësisë, që studion shkaqet e sëmundjeve, shenjat e lindjes e të zhvillimit dhe ndryshimet që rrjedhin në organizëm nga këto sëmundje: patologjia e përgjithshme.