Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antikombëtar
antikombëtar:

antikombëtár,-e mb. që është kundër interesave të kombit të vet: politikë antikombëtare.