Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antikitet
antikitet:

antikitét,-i m. bota e vjetër greke e romake; / lashtësi: të dhënat e antikitetit.

Të ngjashme:
aktivitet:

aktivitét,-i m. sh. -e(t) libr. veprimtari: aktivitet artistik.

intimitet:

intimitét,-i m. sh. -e(t) libr. 1. të qenët intim; ndjenja intime; çështje intime. 2. miqësi a marrëdhënie intime, përzemërsi.