Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antik
antik:

antík,-e mb. që i përket periudhës së Greqisë e të Romës së Vjetër: letërsia antike; autorët antikë; / shumë i vjetër, i lashtë: urë antike.

Të ngjashme:
anti-:

anti- fjalëform. parashtesë që u jep fjalëve kuptim të kundërt; kundër- (p.sh. antikolonialist, antikomunist, antimarksist, antishqiptarizëm etj.).

antikë:

antík,-ë, -a f. sh. -a(t) sende e punime artistike të vjetra, të rralla e me vlera historike.

acetik:

acétik,-e mb. kim. uthullor: acid acetik.

agtim:

agtím,-i m. puhi në ag.

aktiv:

aktív,-e mb. që vepron me gjallëri; që është në përdorim a në punë; veprues; kund. pasiv: jetë aktive; popullsi aktive popullsi që punon; lëndë aktive (spec.); vullkan aktiv; fjalori aktiv (gjuh.); oficer aktiv (usht.).