Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antihistorik
antihistorik:

antihistorík,-e mb. që është në kundërshtim me historizmin a me të vërtetën historike.