Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antigrimcë
antigrimcë:

antigrímc/ë-a f. sh. -a(t) fiz. kundërgrimcë.