Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antifashizëm
antifashizëm:

antifashíz/ëm,-mi m. qëndrim e veprimtari kundër fashizmit.