Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës antarktik
antarktik:

antarktík,-e mb. gjeogr. që lidhet me Antarktikun, i Antarktikut: kontinenti antarktik.

Të ngjashme:
autarkik:

autarkí,-k, -ke mb. që ka karakter autarkie; që synon autarkinë: politikë (ekonomi) autarkike.

anarkik:

anarkí,-k, -ke mb. që është në anarki a që sjell anarki: gjendje anarkike.