Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antagonizem
antagonizëm:

antagoníz/ëm,-mi m. sh. -ma(t) të qenët antagonist; kontradiktë antagoniste.