Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës antagonist
antagonist:

antagoníst,-e mb. i papajtueshëm me dikë a me diçka; që shpreh antagonizëm: kontradikta antagoniste.

Të ngjashme:
joantagonist:

joantagoníst,-e mb. libr. që nuk është antagonist; që nuk ka antagonizëm: kontradikta joantagoniste.