Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anshmeri
anshmëri:

anshmërí,-a f. libr. të qenët i anshëm; anësi.

Sinonime / Të përafërta:
anësi
Të ngjashme:
ardhmëri:

ardhmërí,-a f. ardhshmëri.

dyanshmëri:

dyanshmërí,-a f. sh. -(të) libr. të qenët i dyanshëm.

epshmëri:

epshmërí,-a f. libr. përkulshmëri.

paanshmëri:

paanshmërí,-a f. libr. të qenët i paanshëm; paanësi.

vonshmëri:

vonshmërí,-a f. libr. të qenët i vonshëm (për bimët e mbjella, për prodhimet etj.); kund. hershmëri: vonshmëria e mbjelljeve.