Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anshëm
anshëm:

ánsh/ëm (i), -me (e) mb. 1. anësor. 2. fig. që mban anë: qëndrim i anshëm.

Sinonime / Të përafërta:
anësor
Të ngjashme:
aksham:

akshám,-i m. sh. -e(t) vjet. mbrëmje.

afshim:

afshím,-i m. veprimi sipas foljeve.

amshim:

amshím,-i m. 1. përjetësim. 2. të qenët jashtë kohës dhe i pavarur prej saj; përjetësi.

anohem:

anóhem vetv. e anoj1: u anua barka. / pës. anóhem.

afshët:

áfshët (i, e) mb. që lëshon afsh.