Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ansambël
ansambël:

ansámb/ël,-li m. sh. -le(t) 1. grup këngëtarësh, valltarësh, instrumentistësh etj. në një shfaqje: ansambli i këngëve dhe i valleve popullore. 2. tërësi njësish të bashkuara harmonikisht: ansambël arkitekturor.