Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anormalitet
anormalitet:

anormalitét,-i m. libr. të qenët jonormal; gjendje jonormale.

Të ngjashme:
amoralitet:

amoralitét,-i m. sh. -e(t) libr. të qenët i pamoralshëm; veprim a sjellje e pamoralshme.

formalitet:

formalitét,-i m. sh. -e(t) libr. 1. veprim zyrtar që kërkohet nga ligjet e rregullat kur plotësojmë një dokument, kur duam të zgjidhim një çështje etj.: plotësoi formalitetet. 2. kujdes i tepruar ndaj rregullave në mjedise e në rrethana të caktuara; veprim a sjellje sa për t’u dukur: qe formalitet.