Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anore
anore:

anór/e,-ja f. sh. -e(t) anie.

anor:

anór,-e mb., edhe si em., që mban anën e dikujt; hileqar.

Të ngjashme:
ahore:

ahóre,-t f. sh. bot. familje drurësh si ahu, dushku, gështenja etj.

zanore:

zanóre mb. f. e bukur dhe trime; e rreptë dhe ndëshkuese si zanat: vashë zanore.

zanore:

zanór,-e, -ja f. sh. -e(t) gjuh. tingull zanor: zanorja a; zanore e hapur (e mbyllur); zanore lidhëse (bashkuese); zanore e përparme (e prapme).

anodë:

anód/ë,-a f. sh. -a(t) fiz. elektrodë pozitive në një burim rryme; kund. katodë.