Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anonimizoj
anonimizoj:

anonimiz/ój kal., -óva, -úar libr. ia fsheh emrin e autorit a të atij që e ka bërë, e paraqit si të paemër.

Të ngjashme:
anonimizim:

anonimizím,-i m. veprimi sipas foljeve: anonimizimi i një vepre.

animizoj:

animiz/ój (anim/ój) kal., -óva, -úar libr. shpirtëzoj. / pës. animizóhet (animóhet) v. III.