Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anomali
anomali:

anomalí,-a f. sh. -(të) shmangie nga një drejtim, nga një rregull, nga një zhvillim etj.; çrregullim: kapërcimi i anomalive.

Të ngjashme:
anormal:

anormál,-e mb., edhe si em., libr. jonormal: gjendje anormale; njeri anormal.