Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anilinë
anilinë:

anilín/ë,-a f. kim. lëng i helmët e me erë të keqe, që nxirret nga katrani i qymyrgurit dhe përdoret për të përgatitur bojëra, barna etj.

Të ngjashme:
analizë:

analíz/ë,-a f. sh. -a(t) zbërthimi i diçkaje në pjesët ose në elementet përbërëse për të njohur ndërtimin a vetitë e saj, për të zbuluar vlerat a domethënien etj.; kund. sintezë: analiza vjetore e punës; analizë kimike; analiza e gjakut; analizë gramatikore (gjuh.) zbërthimi i fjalëve a i fjalive në pjesët përbërëse:

angjinë:

angjín/ë,-a f. sh. -a(t) mjek. pezmatim i cipës së grykës dhe i bajameve.

anurinë:

anurín/ë,-a f. sh. -a(t) anë are, anie.

ançinë:

ançín/ë,-a f. sh. -a(t) anë mali, zakonisht e zhveshur.

cilinë:

cilín/ë,-a f. sh. -a(t) art. përparëse mëndafshi e qëndisur me ar.