Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anglishte
anglishte:

anglísht/e,-ja f. gjuha angleze.

Të ngjashme:
anglisht:

anglísht ndajf. në gjuhën angleze: përkthim anglisht.

ngishte:

ngísht/e,-ja f. sh. -e(t) gishtëz.