Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anglez
anglez:

angléz,-i m. sh. -ë(t) banor vendës i Anglisë ose me prejardhje nga Anglia.

anglez:

angléz,-e mb. që lidhet me anglezët a me Anglinë, i anglezëve a i Anglisë: gjuha angleze; futbolli anglez; humor anglez; çelës anglez (tek.) çelës për bulona, me buzë që afrohen e largohen me një vidhë.

Të ngjashme:
angolez:

angoléz,-i m. sh. -ë(t) banor vendës i Angolës ose me prejardhje nga Angola.

angleze:

angléz,-e, -ja f. sh. -e(t).

angolez:

angoléz,-e mb. që lidhet me angolezët a me Angolën, i angolezëve a i Angolës.

angoleze:

angoléz,-e, -ja f. sh. -e(t).