Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës angari
angari:

angarí,-a f. sh. -(të) 1. edhe si mb., punë e detyruar e pa shpërblim; / fig. punë që bëhet pa dëshirë e shkel e shko: punë angari. 2. si ndajf. me detyrim e pa shpërblim; / fig. pa dëshirë e shkel e shko: e bëri angari.

Të ngjashme:
anarki:

anarkí,-a f. sh. -(të) gjendje e çrregullt, kur nuk ka shtet a nuk veprojnë ligjet; pështjellim e rrëmujë, ngaqë mungon drejtimi e organizimi.

andart:

andárt,-i m. sh. -ë(t) hist. pjesëtar i çetave të komitëve grekë në shërbim të ushtrisë e të qeverisë shoviniste.

angërr:

áng/ërr,-rra f. sh. -rra(t) 1. cipë, lëkurëz: angrra e mushkërive. 2. sh. përbrendëse. 3. zgavër.

hangar:

hangár,-i m. sh. -e(t) ndërtesë e posaçme për të mbajtur vegla bujqësore, për të tharë misër etj.; ndërtesë për strehim e shërbime të avionëve: hangar duhani (pambuku); hangar për avionët e vjetër.

pangarë:

pangárë (i, e) mb. 1. i paprekur; i panisur. 2. i palëvruar: tokë e pangarë.