Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anetaresi
anëtarësi:

anëtarësí,-a f. të qenët anëtar i një partie, i një shoqate etj.; / përmb. gjithë anëtarët.

Të ngjashme:
anëtarësim:

anëtarësím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve: u bënë shumë anëtarësime.

anëtarësoj:

anëtarës/ój kal., -óva, -úar e bëj dikë anëtar në një parti, në një shoqatë etj.

anëtare:

anëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).