Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anetar
anëtar:

anëtár,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i një partie, i një shoqate, i një komisioni etj.: anëtar i këshillit bashkiak.

Të ngjashme:
afetar:

afetár,-e mb., edhe si em., që nuk beson në asnjë fe, jofetar; i pafe.

arëtar:

arëtár,-i m. sh. -ë(t) bujk.

anëtare:

anëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).

abetare:

abetár/e,-ja f. sh. -e(t) libër fillestar për të mësuar shkrim e këndim: abetarja e gjuhës shqipe.

afetari:

afetarí,-a f. të qenët afetar.