Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anesore
anësore:

anësór/e,-ja f. sh. -e(t) thurimë anës shtratit të qerres etj.

anësor:

anësór,-e mb. 1. që gjendet në anë të një sendi a të një vendi: mure (faqe) anësore; gjyqtar anësor (sport.) gjyqtar i krahut të majtë a të djathtë në futboll. 2. fig. jokryesor, jothelbësor: çështje anësore.

anësor:

anësór,-i m. sh. -ë(t) pjesa në anë të diçkaje: anësorët e djepit (e samarit) shpatullat e djepit (e samarit); / sport. gjyqtar anësor.

Të ngjashme:
arnesare:

arnesár,-e, -ja f. sh. -e(t).

pjesore:

pjesór,-e, -ja f. sh. -e(t) gjuh. trajtë e pashtjelluar e foljes, që nga ana kuptimore e gramatikore ka edhe karakteristikat e mbiemrit dhe që merr pjesë në formimin e trajtave të kohëve të përbëra (p.sh. qenë, pasur, larë, sëmurë, vjelë etj.).

mesore:

mesór/e,-ja f. sh. -e(t) 1. paradhomë; korridor. 2. ndërt. ndërmjetëz. 3. gjeom. vija që bashkon kulmin e trekëndëshit me mesin e brinjës përballë.