Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anesishtI
anësishtI:

anësíshtI ndajf. në mënyrë anësore; tërthorazi.

Të ngjashme:
anësishtII:

anësíshtII ndajf. duke mbajtur anësi.