Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës aneperqark
anepërqark:

anepërqárk (aneqárk) ndajf. rreth e rrotull: i ra anepërqark.

anepërqark:

anepërqárk parafj. (r. rr.) rreth: anepërqark shtëpisë.