Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anemone
anemonë:

anemón/ë,-a f. sh. -a(t) bot. fillikate.

Sinonime / Të përafërta:
fillikate
Të ngjashme:
anembanë:

anembánë ndajf. në të gjitha anët, në çdo vend: u përhap anembanë.

anësore:

anësór/e,-ja f. sh. -e(t) thurimë anës shtratit të qerres etj.

anembanë:

anembánë parafj. (r. rr.) së bashku me një emër shënon të gjitha anët e një vendi a të një hapësire: anembanë Shqipërisë.