Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anemi
anemi:

anemí,-a f. sh. -(të) 1. mjek. pagjakësi. 2. fig. mungesë e theksuar fuqie a gjallërie, dobësi.

Sinonime / Të përafërta:
pagjakësi
dobësi
Të ngjashme:
enemi:

enemí,-a f. sh. -(të) qerthull, shtjellës.

anemik:

anemí,-k, -ke mb., edhe si em. 1. mjek. i pagjak. 2. fig. i dobët, i pafuqi: pasqyrim anemik.

anësi:

anësí,-aI f. sh. -(të) përkrahje e padrejtë e me paragjykim; kund. paanësi: mban anësi.

anësi:

anësí,-aII f. kryes. sh. -(të) anat. gjymtyrët e njeriut: anësitë e sipërme duart; anësitë e poshtme këmbët.

amnezi:

amnezí,-a f. mjek. dobësim i madh i kujtesës ose humbje e plotë e saj.