Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anembanë
anembanë:

anembánë ndajf. në të gjitha anët, në çdo vend: u përhap anembanë.

anembanë:

anembánë parafj. (r. rr.) së bashku me një emër shënon të gjitha anët e një vendi a të një hapësire: anembanë Shqipërisë.

Të ngjashme:
anemonë:

anemón/ë,-a f. sh. -a(t) bot. fillikate.