Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anecak
anëcak:

anëcák,-e mb., edhe si em. 1. anas, vendës. 2. që mban anë, i anshëm.

Sinonime / Të përafërta:
anas
vendës
Të ngjashme:
thecak:

thecák,-u m. bot. bar i viseve malore që thyhet lehtë.

anemik:

anemí,-k, -ke mb., edhe si em. 1. mjek. i pagjak. 2. fig. i dobët, i pafuqi: pasqyrim anemik.

anak:

anák,-e mb., edhe si em., anëcak.

anëtar:

anëtár,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i një partie, i një shoqate, i një komisioni etj.: anëtar i këshillit bashkiak.